Nábor

Přihlašovací formulář ke členství do Veslařského klubu Slezská Harta z.s.

Vyplněním dáváte souhlas se zpracováním osobních dat.Vyplněním On-Line přihlášky také souhlasíte s GDPR,Stanovami Klubu.

Vyplněním dává člen či zákonný zástupce člena souhlas se zveřejňováním fotografií a video nahrávek na prezentaci veslařského klubu Slezská Harta z.s. a ČVS, dle zákona č. 89/2012 Sb.
Souhlasím s tím, aby Veslařský Klub Slezská Harta z.s. zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Číslo bankovního účtu pro uhrazení členského příspěvku vedeného u Komerční Banky a.s je: 115-4674600297/0100

Dále souhlasím s tím, že Veslařský Klub Slezská Harta z.s. je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Veslařský Klub Slezská Harta z.s. oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve Veslařském Klubu Slezská Harta z.s..
Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Více zde(klik)

Přihlášku a GDPR k přihlášce v „papírové formě“ stáhněte , vyplňte, vytiskněte a podepište,tu je potřeba naskenovat nebo nafotit a odeslat na náš email:info@veslariharta.cz

(zde ke stažení klik)

Nebo můžete využít On-Line registraci níže skrze uvedený formulář.

    Zde popište váš zdravotní stav (budoucího člena) a také všechna omezení a jiné.

    Jsem plavecJsem neplavecPlavu špatně